ODCIEKI WYSYPISKOWE

Globalnym problemem stały się produkowane przez społeczeństwo śmieci. 
Gromadzenie odpadów na składowiskach, nawet na tych prawidłowo eksploatowanych, niesie za sobą wiele zagrożeń dla środowiska.

Najistotniejszą kwestią związaną z oddziaływaniem składowiska na środowisko jest ochrona wód gruntowych przed odciekami (czyli ściekami powstającymi w wyniku przesiąkania wód opadowych przez złoże wysypiska).


Ilość odcieków według szacunków stanowi około 0,5 % ilości oczyszczanych ścieków komunalnych. 

Wydawałoby się, że odciek wysypiskowy to mało istotny problem, jednak biorąc pod uwagę charakterystykę odcieku, gdzie ładunek zanieczyszczeń organicznych wynosi szacunkowo ponad 2% ładunku zawartego we wszystkich ściekach komunalnych lub ładunek azotu wynoszący szacunkowo ponad 8% sprawa staje się poważna, bo tak spory ładunek azotu amonowego odprowadzony do miejskiej oczyszczalni ścieków może obniżyć sprawność nitryfikacji, czyli procesu utleniania, powodując pojawienie się wysokich stężeń azotu azotynowego.

Nieoczyszczone odcieki nie powinny być kierowane bezpośrednio do miejskich oczyszczalni ścieków, gdyż może to poważnie zakłócić ich sprawne działanie.

Przeprowadzenie procesu napowietrzania odcieku wysypiskowego, zanim trafi do miejskiej oczyszczalni, pozwala na prawie całkowite usunięcie pozostałych związków refrakcyjnych, soli nieorganicznych i metali ciężkich.

Galeria - zdjęcie 1
Galeria - zdjęcie 2
Galeria - zdjęcie 3
Galeria - zdjęcie 4
Zobacz galerię zdjęć

RESTAR RAFAŁ LENART
Ul. Obłoków 26
42-620 Nakło Śląskie
NIP: 645 240 29 93
REGON: 243439466
Projekt i realizacja VERT