fosfor-ogolny-rozwiazania

Normy dla fosforu ogólnego w ściekach: co jest akceptowalne?

20 listopada 2023

Ścieki stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla ochrony środowiska naturalnego. Woda, która wraca do naszych rzek i jezior po przepłukaniu naszych domów i zakładów przemysłowych, często jest skażona różnymi zanieczyszczeniami, w tym fosforem. Fosfor to pierwiastek, który jest nieodzowny dla życia, ale jednocześnie może stwarzać ogromne zagrożenie dla ekosystemów wodnych, gdy występuje w nadmiarze. W jaki sposób określane są normy dla fosforu ogólnego w ściekach i dlaczego jest to tak ważne?

fosfor-ogolny-scieki-pierwiastki

Fosfor ogólny w ściekach: Czym jest i skąd pochodzi?

Fosfor ogólny to pierwiastek, który odgrywa istotną rolę w procesach biologicznych. Jest niezbędny do wzrostu i rozwoju organizmów, a także do funkcjonowania ekosystemów wodnych. Woda z fosforem dostarcza roślinom i organizmom planktonicznym potrzebne składniki odżywcze. Jednak nadmiar fosforu może prowadzić do zakwitu wód, zanieczyszczeń i utraty bioróżnorodności. Główne źródła fosforu w ściekach to:

 1. Ścieki komunalne: Odprowadzane ze spłukanego toalety, kuchni i pralek. Te rodzaje ścieków zawierają zazwyczaj fosfor pochodzący z detergentów i odchodów ludzkich.
 2. Ścieki przemysłowe: Wprowadzane do kanalizacji przemysłowej, zawierające fosfor z różnych procesów przemysłowych.
 3. Ścieki rolnicze: Odprowadzane z pól uprawnych, które są nawożone fosforowymi nawozami mineralnymi.
 4. Ścieki deszczowe: Zawierające fosfor spłukany z powierzchniowych obszarów, takich jak dachy i ulice.

Dlaczego fosfor w ściekach jest problemem?

Nadmiar fosforu w ściekach może prowadzić do poważnych problemów ekologicznych. Głównymi konsekwencjami nadmiernego fosforu w ekosystemach wodnych są:

 1. Zakwity glonów: Nadmiar fosforu sprzyja wzrostowi glonów, co prowadzi do zakwitów glonów. Te zakwity mogą mieć poważne skutki zdrowotne, ekologiczne i gospodarcze. Zatrute wody mogą zaszkodzić rybom i innym organizmom wodnym, a także wpływać na jakość wody pitnej.
 2. Zmniejszenie bioróżnorodności: Nadmiar fosforu może prowadzić do ubożenia wodnych ekosystemów, co może prowadzić do utraty różnorodności biologicznej.
 3. Degradacja ekosystemów: Nadmiar fosforu może prowadzić do długotrwałych zmian w ekosystemach wodnych, co może mieć negatywny wpływ na ich zdolność do dostarczania ekosystemowych usług, takich jak oczyszczanie wody i wsparcie dla gospodarki rybnej.

fosfor-ogolny-rozwiazania

Normy dla Fosforu Ogólnego w ściekach

Aby kontrolować ilość fosforu wypuszczanego do środowiska wodnego, istnieją normy i regulacje, które określają dopuszczalne poziomy fosforu w ściekach. Normy te różnią się w zależności od regionu i typu działalności. Oto kilka przykładów norm dotyczących fosforu ogólnego w ściekach:

 1. Normy dla gospodarstw domowych: W wielu krajach istnieją przepisy ograniczające ilość fosforu w detergentach, aby zmniejszyć ilość fosforu wprowadzanego do ścieków komunalnych. Takie przepisy mogą obejmować zakaz stosowania fosforanów w detergentach do prania naczyń i ubrań.
 2. Normy dla oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnie ścieków są odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń, w tym fosforu, z wód ściekowych. Normy określają dopuszczalne poziomy fosforu w wodzie po oczyszczeniu, zanim zostanie wypuszczona do rzek lub jezior.
 3. Normy dla przemysłu: Przemysł musi również spełniać normy dotyczące ilości fosforu w swoich ściekach. W zależności od rodzaju przemysłu i procesów produkcyjnych, te normy mogą być bardziej rygorystyczne.

W przypadku fosforu ogólnego…

W przypadku fosforu ogólnego jego zawartość w ściekach jest limitowana w przypadku, gdy są one wprowadzane do wód, np. jezior oraz ich dopływów. W tym przypadku górna granica dla oczyszczalni przeznaczonej dla mniejszej niż 2000 liczby osób wynosi 5 mg P/l.

Oznaczanie fosforu w ściekach powinno odbywać się zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006. Warto podkreślić, że może być on usuwany na kilka sposobów — mówi się o metodach chemicznych, biologicznych, a także o strącaniu wapniem, które pozwala na usunięcie nierozpuszczalnych pierwiastków.

Wyzwania związane z Normami dla fosforu w ściekach

Choć normy dla fosforu ogólnego w ściekach są kluczowe dla ochrony środowiska naturalnego, istnieją pewne wyzwania z nimi związane. Oto kilka z tych wyzwań:

 1. Wdrażanie norm: Zapewnienie przestrzegania norm w praktyce może być trudne, zwłaszcza w przypadku ścieków komunalnych i małych zakładów przemysłowych. Konieczne jest monitorowanie i egzekwowanie przepisów.
 2. Kontrola źródeł: Często trudno jest kontrolować źródła fosforu, takie jak odprowadzane ze źródeł deszczowych zanieczyszczenia. Rozwiązania techniczne, takie jak eko-dachy i eko-drogi, mogą pomóc w ograniczeniu wprowadzania fosforu do ścieków.
 3. Dopasowanie norm do lokalnych warunków: Normy muszą być dostosowane do lokalnych warunków hydrograficznych i ekologicznych, aby zapewnić skuteczną ochronę środowiska.

fosfor-ogolny-oczyszczalnia-sciekow=slask

Rozwiązania dla wymagających

Dla tych, którzy chcieliby zgłębić temat fosforu w ściekach bardziej szczegółowo, istnieją zaawansowane metody monitorowania i kontroli fosforu. Oto kilka możliwości dla bardziej wymagających czytelników:

 1. Zaawansowane technologie oczyszczania ścieków: Nowoczesne oczyszczalnie ścieków wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak biologiczna eliminacja fosforu, co pozwala na bardziej skuteczne usuwanie tego zanieczyszczenia.
 2. Programy recyklingu fosforu: W niektórych regionach prowadzone są programy recyklingu fosforu z osadów ściekowych, co pozwala na odzyskanie cennego zasobu i jednoczesne ograniczenie emisji fosforu do środowiska.
 3. Innowacje w rolnictwie: W rolnictwie rozwijane są nowe technologie i metody, które pozwalają na efektywniejsze zarządzanie fosforem i ograniczenie jego wypłukiwania z pól uprawnych.

Podsumowanie

Fosfor w ściekach to istotny problem dla ochrony środowiska naturalnego. Nadmiar fosforu może prowadzić do poważnych skutków ekologicznych, takich jak zakwity glonów i degradacja ekosystemów wodnych. Dlatego istnieją normy regulujące ilość fosforu w ściekach, które mają na celu kontrolowanie tego zanieczyszczenia. Jednak wdrożenie i egzekwowanie tych norm wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Dla bardziej zaawansowanych czytelników istnieją zaawansowane technologie i rozwiązania, które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie fosforem w ściekach. Dążenie do zrównoważonego zarządzania fosforem w środowisku wodnym jest kluczowym krokiem w kierunku ochrony naszych rzek i jezior przed negatywnymi skutkami nadmiernego zanieczyszczenia fosforem.

Pozostałe wpisy