Zastosowanie

Napowietrzanie wody w różnych środowiskach

Oczyszczalnie ścieków

W dziedzinie oczyszczania ścieków, napowietrzanie to celowe doprowadzanie powietrza do ścieków w celu rozpuszczenia tlenu.

Proces napowietrzania stanowi niezmiernie ważny element w każdej oczyszczalni ścieków działającej w systemie aerobowym.

Tego rodzaju instalacja wymaga dostarczania rozpuszczonego tlenu w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla bakterii, które są gwarancją poprawnego zachodzenia procesu oczyszczania.

Ścieki przemysłowe również wymagają napowietrzania.
Problem ze ściekami występuje szczególnie w koksowaniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, cellulozowniach, mleczarniach i cukrowniach.

W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne, mieszane i dezynfekcję.
W zależności od rodzaju ścieku, proces oczyszczania powienien być tak przemyślany, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskać bajwyższy możliwy stopień oczyszczenia.

W tym celu stosuje się jedną lub kilka z wymienionych metod. Metody biologiczne dzielą się na naturalne i sztuczne.
Do naturalnych należą metody pól irygacyjnych i filtracyjnych. Natomiast do sztucznych zalicza się metodę złoża spłukiwanego i osadu czynnego. 
Oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego polega na wytworzeniu w objętości ścieków kłaczków o wymiarze 50 – 100 µm​ o bardzo silnie rozwiniętej powierzchni. Zanieczyszczenia organiczne są absorbowane na powierzchni kłaczków i mineralizowane na skutek procesów metabolizmu zachodzącego w mikroorganizamch.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu, kłaczki powinny być równomiernie unoszone w masie ścieków przepływającej przez komorę napowietrzania. Aeratory RESTAiR łagodnie traktują kłaczki osadu czynnego, nie naruszając ich struktury.
Metoda osadu czynnego wymaga doprowadzenia tlenu jako substratu bioutleniania zanieczyszczeń organicznych.
Żeby zagwarantować bakteriom warunki tlenowe, stężenie tlenu rozpuszczonego w ściekach powinno być utrzymywane na określonym poziomie.

Natlenianie komór osadu czynnego prowadzi się w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu procesów, jakie zachodzą w komorze.

Tlen jest wykorzystywany w następujących procesach składowych: oddychaniu substratowym oraz oddychaniu podstawowym.
W wyniku oddychania substratowego część zanieczyszczeń organicznych ulega utlenianiu, a powstała energia jest zużywana na budowę komórek mikroorganizmów.

Oddychanie podstawowe wykorzystuje wcześniej utworzoną substancję komórkową, która jest utleniana a następnie trawiona przez bakterie.

Powstawanie osadu czynnego w komorze napowietrzania wymaga czasu. Aby ten czas skrócić można stosować szczepienie osadu przez dodanie pewnej jego ilości ze ścieków wcześniej oczyszczonych.
Stałe utrzymanie kłaczków w stanie zawieszonym wymaga intensywnego napowietrzania zawartości reaktora. 

Napowietrzanie wcale nie być energochłonne i kosztowne! 

Nowoczesna konstrukcja urządzeń RESTAiR wyposażonych w innowacyjną turbinę napowietrzającą zapewnia napowietrzanie drobnymi pęcherzykami powietrza przy jednocześnie niskim poborze energii elektrycznej.

Urządzenia dostosowane do specyfiki obiektu

Oprócz dostępnych modeli aeratorów mamy możliwość zaprojektowania i skonstruowania urządzenia do każdego typu zbiornika, nawet tego o nietypowym kształcie.

Napisz do nas

Technologia

Sercem urządzeń RESTAiR jest innowacyjna turbina, która w połączeniu z lancą napowietrzającą oraz niezawodną jednostką napędowa zapewnia wysoką efektywność napowietrzania przy jednocześnie niskim poborze energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej