Zastosowanie

Napowietrzanie wody w różnych środowiskach

Stawy hodowlane

Przyducha to znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w zbiorniku wodnym, która w skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących go organizmów (śnięcie ryb).

Wyróżniamy przyduchę zimową oraz letnią.

W czasie zimy lód pokrywa warstwa śniegu, przez co do wody nie dociera światło i uniemożliwiona jest wymiana gazowa miedzy wodą a powietrzem. Przyducha powstaje wskutek rozkładu materii organicznej, w której udział bierze tlen, co po pewnym czasie powoduje jego znaczny ubytek do poziomu, który dla ryb jest niebezpieczny, a nawet śmiertelny. Równolegle w wodzie wzrasta ilość dwutlenku węgla i innych gazów które utrudniają rybom oddychanie.

Napowietrzanie powoduje, że zimą woda nie zamarza, a co za tym idzie przyducha zimowa nie grozi rybom.

Przyducha letnia to efekt upałów.
Im wyższa temperatura wody, tym tlen gorzej się rozpuszcza.
Ryby wtedy duszą się w zbiorniku wodnym, z powodu braku tlenu. Długotrwały brak opadów deszczu i niski poziom wód tylko potęgują problem. Przyducha wiąże się głównie z rozkładem resztek organicznych na dnie zbiornika wodnego.

Silny zakwit glonów również może stać się przyczyną przyduchy, ponieważ często towarzyszy temu zjawisku zaciemnienie wody, co znacznie utrudnia dostęp światła, a w wyniku tego następuje ograniczenie bądź całkowite zahamowanie procesu fotosyntezy.
Wtedy ogromna ilość tlenu wykorzystywana jest do rozkładu cząstek obumarłych glonów.

Urządzenia dostosowane do specyfiki obiektu

Oprócz dostępnych modeli aeratorów mamy możliwość zaprojektowania i skonstruowania urządzenia do każdego typu zbiornika, nawet tego o nietypowym kształcie.

Napisz do nas

Technologia

Sercem urządzeń RESTAiR jest innowacyjna turbina, która w połączeniu z lancą napowietrzającą oraz niezawodną jednostką napędowa zapewnia wysoką efektywność napowietrzania przy jednocześnie niskim poborze energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej